कम्बाईन पूर्व ची strategy काय असावी??

२६ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या कम्बाईन पूर्व ची strategy काय असावी?? ♦️१. Polity:- ➖ हा पैकीच्या पैकी गुण मिळवून देणारा घटक आहे आणि त्यासाठी एकच source वापरावा लागतो तो म्हणजे लक्ष्मीकांत किंवा कोळंबे. ➖ यातील exceptions, […]

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा: भूगोल विषयाची तयारी कशी करावी?

 अभ्यासक्रम आयोगाने राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी भूगोलाच्या अभ्यासक्रमात ‘महाराष्ट्र, भारत आणि जगाचा प्राकृतिक, सामाजिक व आíथक भूगोल’ इतक्याच मुद्दय़ांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. याच अभ्यासक्रमाची जर आपण फोड केली तर यामध्ये भारताचा व महाराष्ट्राचा रचनात्मक (Physiographic) […]

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा:- इतिहास या घटकाची तयारी काशी करावी?

अभ्यासक्रम:- आयोगाने राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात ‘भारताचा इतिहास (विशेषत: महाराष्ट्राचा) आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळ’ इतक्याच मुद्दय़ांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे, परंतु याच अभ्यासक्रमाची जर आपण फोड केली तर यामध्ये प्राचीन भारत- यामध्ये अश्मयुग, ताम्र […]