पर्यावरण : प्रश्नसंच

प्र. 1. चित्ता या प्राण्याबद्दल कोणते विधान बरोबर आहे? अ) 1952 मध्ये भारतात चित्ता हा प्राणी नामशेष म्हणून घोषित करण्यात आला. ब) चित्ता हा प्राणी शुष्क प्रदेशिय परिसंस्थामध्ये आदिवास करणारा प्राणी आहे. 1) अ विधान […]