संस्था आणि संस्थापक

◆ १८२८:- राजाराम मोहन राय – ब्राह्मो समाज◆ १८६५:- देवेंद्र नाथ टागोर – आदी ब्राह्मो समाज◆ १८६५ :- केशवचंद्र सेन -भारतीय ब्राह्मो समाज◆ १८६७ :- आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर – पार्थना समाज◆ १८७२ :- आनंद मोहन […]

संशोधक आणि त्यांनी लावलेले शोध

सापेक्षता सिद्धांत : आईन्स्टाईन गुरुत्वाकर्षण : न्यूटन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट : आईन्स्टाईन किरणोत्सारिता : हेन्री बेक्वेरेल क्ष-किरण : विल्यम रॉटजेन डायनामाईट : अल्फ्रेड नोबेल अणुबॉम्ब : ऑटो हान विशिष्टगुरुत्व : आर्किमिडीज लेसर : टी.एच.मॅमन रेडिअम […]