राज्य सेवा परीक्षा स्वरूप (Basic Info About MPSC Rajyaseva Exam )

राज्यसेवा परीक्षेबद्दल संपूर्ण माहिती राज्यसेवा परीक्षे अंतर्गत भरण्यात येणारी पदे :-  उप संचालक/प्रकल्प अधिकारी (एकांत्मिक अदिवासी विकास प्रकल्प श्रेणी एक)/ उपायुक्त, गट-अ  उप जिल्हाथिकारी, गट – अ पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ सहाय्यक राज्यकर […]

PSI (पोलिस उपनिरीक्षक) परीक्षा स्वरूप

राज्य शासनाच्या सेवेतील पोलीस उपनिरीक्षक (PSI – Police Sub-Inspector)गट ब(अराजपत्रित) संवर्गातील पदे भरण्यासाठी MPSC ही परीक्षा घेते. ही परीक्षा एकूण चार टप्प्यात घेण्यात येते. टप्पा परीक्षा गुण १ पूर्व परीक्षा १०० २ मुख्य परीक्षा २०० […]

महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा स्वरूप

महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाद्वारे वन सेवा विभागातील साहाय्यक वन संरक्षक गट ‘अ’ (अउा) व वनक्षेत्रपाल – गट ‘ब’ (फाड)  या पदांसाठी एकाच परीक्षेद्वारे निवड केली जाते. अंतिम गुणवत्ता यादीतील गुणांच्या आधारे वनसंरक्षक व वनक्षेत्रपाल अशी उमेदवारांची […]

ASO (सहाय्यक कक्ष अधिकारी) परीक्षा स्वरूप

राज्य शासनाच्या सेवेतील सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO- Assistant Section Officer) गट ब (अराजपत्रित) संवर्गातील पदे भरण्यासाठी MPSC ही परीक्षा घेते. ही परीक्षा एकूण 2 टप्प्यात घेण्यात येते. टप्पा परीक्षा गुण १ पूर्व परीक्षा १०० २ मुख्य […]

STI (राज्य कर निरीक्षक) परीक्षा स्वरूप

राज्य शासनाच्या सेवेतील राज्य कर निरीक्षक (S.T.I.) गट ब (अराजपत्रित) संवर्गातील पदे भरण्यासाठी ही परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येते. पूर्व परीक्षा – १०० गुण मुख्य परीक्षा – २०० गुण पूर्व परीक्षा PSI-STI-ASO या तीन पदासाठी […]