STI (राज्य कर निरीक्षक) परीक्षा स्वरूप

राज्य शासनाच्या सेवेतील राज्य कर निरीक्षक (S.T.I.) गट ब (अराजपत्रित) संवर्गातील पदे भरण्यासाठी ही परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येते.

 1. पूर्व परीक्षा – १०० गुण
 2. मुख्य परीक्षा – २०० गुण

पूर्व परीक्षा


 • PSI-STI-ASO या तीन पदासाठी एकत्र एकत्र पूर्व परीक्षा होते.
 • पूर्व परीक्षेचा निकाल मात्र या तीनही पदासाठी वेगवेगळा लावला जातो.
 • या परीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रकारचे असते.
 • पूर्व परीक्षा ही मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी चाळणी परीक्षा असते.
 • याकरता पूर्व परीक्षेमध्ये आयोगाने निश्चित केलेल्या सीमारेषेइतके (Cutoff Line) अथवा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त करणे आवश्यक असते.
 • या परीक्षेकरता ऋणात्मक गुण पद्धतीचा वापर केला जातो. यामध्ये चार चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा केले जातात.
 • पूर्व परीक्षेचे गुण अंतिम निवडीच्या वेळी गृहीत धरले जात नाहीत. तसेच ते उमेदवारांना कळविले जात नाहीत.
11

पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम

 1. चालू घडामोडी : जागतिक तसेच भारतातील
 2. नागरिकशास्त्र : भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास,राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन), ग्रामप्रशासन
 3. आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास
 4. भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह) : पृथ्वी,जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश, रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार,पर्जन्यमान,प्रमुख पिके,शहरे,नद्या,उद्योगधंदे इत्यादी.
 5. अर्थव्यवस्था : भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग,परकीय व्यापार,बँकिंग,लोकसंख्या,दारिद्र्य व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती इत्यादी.शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेख, लेखापरीक्षण, इ.
 6. सामान्य विज्ञान : भौतिकशास्त्र (फिजिक्स), रसायनशास्त्र(केमिस्ट्री), प्राणीशास्त्र(झुलॉजी), वनस्पतीशास्त्र(बॉटनी)
 7. बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणित

 मुख्य परीक्षा


परीक्षेचे स्वरूप :-

13
 • या परीक्षेचेही स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रकारचे असते.
 • या परीक्षेकरता ऋणात्मक गुण पद्धतीचा वापर केला जातो. यामध्ये चार चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा केले जातात.
 • २०१३ पासून आयोगाने शतमत (पर्सेंटाईल) पद्धत लागू केली आहे. यानुसार प्रत्येक विषयात सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारास सर्वोत्कृष्ठ गुणप्राप्त उमेदवाराच्या ३५ टक्के पर्यंत,मागासवर्गीय उमेदवाराना ३०टक्के पर्यंत तर अपंग व खेळाडूना २० टक्के पर्यंत गुण प्राप्त होणे आवश्यक असते.
 • या परीक्षेत दोन पेपर होतात. पेपर पहिला PSI-STI-ASO साठी एकत्रच होतो.

पेपर पहिला अभ्यासक्रम :- 

12

पेपर दूसरा अभ्यासक्रम :-

अंतिम निकाल :

मुख्य परीक्षामध्ये प्राप्त केलेल्या गुणांच्या गुणवत्ताक्रमानुसार अंतिम यादी (Merit List) तयार करण्यात येते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *