MPSC Syllabus 2020

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC Mantra वेबसाईटवर आपले स्वागत आहोत. या ठिकाणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या काही महत्त्वाच्या परीक्षांचा अभ्यासक्रम देत आहोत.  

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम  Download
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम  Download
MPSC Maharashtra Forest Service Examination Syllabus (Pre + Mains)  Download
MPSC Group B Syllabus (Pre + Mains) (PSI-STI-ASO)  Download
MPSC Group C Syllabus (Pre + Mains) (Clerk typist-Tax Asst. Ex.SI) Download
MPSC Maharashtra Agriculture services Gr A and B -Syllabus Download
MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector (AMVI) Syllabus Download
MPSC Clerk-Typist Examination Syllabus Download
MPSC Tax Assistant, Gr-C Syllabus   Download
MPSC Excise Sub Inspector, Group-C (Preliminary) & (Main) Download