Important Acts (महत्त्वाचे कायदे pdf स्वरुपात)

bombay_police_act_1951

Civil Rights actनागरी_हक्क_सरंक्षण_अधिनियम_१९५५

Evidence Actपुरावा कायदा

Human Rights Actमानवी_हक्क_संरक्षण_अधिनियम_१९९३

Hunda bandi kayada हुंडाबंदी_अधिनियम_१९६१

Maha police Act महाराष्ट्र_पोलीस_अधिनियम,_१९५१

Right_to_Service_Act

RTI By Yashada(1)

SC_ST act SC_ST_अत्याचार_प्रतिबंध_अधिनियम

महाराष्ट्रातील_काँग्रेसचा_स्वातंत्र्यलढा