Downlods

New

❀ आयोगाने विचारलेले घटकनिहाय प्रश्न : १) घटनेची प्रस्तावना :  Preamble-MPSC-Questions 

❀ पृथ्वीचे अंतरंग संपूर्ण माहिती :  Interior of earth

❀ भारताचे संविधान (Constitution of India) :  Sanvidhan

❀ 

बालभारती पुस्तके 

 

इयत्ता पाचवी 

❀ परिसर अभ्यास भाग- १ ❀ परिसर अभ्यास भाग – २ ❀ गणित ❀ मराठी

 

इयत्ता सहावी 

मराठी  गणित  सामान्य विज्ञान   इतिहास व नागरिकशास्त्र   भूगोल    इंगजी   

 

इयत्ता सातवी 

मराठी  गणित   सामान्य विज्ञान   इतिहास व नागरिकशास्त्र    भूगोल   

 

इयत्ता आठवी 

मराठी  गणित   सामान्य विज्ञान   इतिहास व नागरिकशास्त्र    भूगोल   

 

इयत्ता नववी 

मराठी  विज्ञान   इतिहास व नागरिकशास्त्र   भूगोल   संरक्षणशास्त्र  

 

इयत्ता दहावी 

❀मराठीविज्ञान आणि तंत्रज्ञान (भाग एक)❀  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (भाग २)इतिहास व राज्यशास्त्रसंरक्षणशास्त्र  भूगोल     

 

इयत्ता अकरावी 

❀ पुस्तपालन आणि लेखाकार्म  ❀  इतिहास  ❀ राज्यशास्त्र ❀ समाजशास्त्र  ❀ अर्थशास्त्र  ❀ अन्नशास्त्र आणि तत्वज्ञान  ❀ तत्त्वज्ञान ❀ बालविकास ❀  शिक्षणशास्त्र ❀ गृहव्यवस्थापन ❀ वस्त्रशास्त्र  ❀ वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन  ❀ सहकार  ❀ चिटणीसाची कार्यपद्धती  ❀ मानसशास्त्र   तर्कशास्त्र 

 

महत्त्वाचे कायदे 

bombay_police_act_1951

Civil Rights actनागरी_हक्क_सरंक्षण_अधिनियम_१९५५

Evidence Actपुरावा कायदा

Human Rights Actमानवी_हक्क_संरक्षण_अधिनियम_१९९३

Hunda bandi kayada हुंडाबंदी_अधिनियम_१९६१

Maha police Act महाराष्ट्र_पोलीस_अधिनियम,_१९५१

Right_to_Service_Act

RTI By Yashada(1)

SC_ST act SC_ST_अत्याचार_प्रतिबंध_अधिनियम

महाराष्ट्रातील_काँग्रेसचा_स्वातंत्र्यलढा

Handwritten Notes

8 वी इतिहास नोट्स पवनसर स्वराज्य

 

 

PSI पदी निवड झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत 

Download

_____________

मुलाखत प्रश्नावली 2016-17 (ज्ञानदीप अकॅडेमी)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदांसाठी घेण्यात आलेल्या यशस्वी उमेदवारांच्या मुलाखती

Download

____________

 

YCMOU Books 

 • राष्ट्रीय आंदोलनातील महाराष्ट्रचा सहभाग 

Download

 • महाराष्ट्रातील सामाजिक व संस्कृतिक प्रबोधन 

Download

 • ब्रिटिश वसाहतवाद आणि महाराष्ट्र 

Download

 • सामाजिक पुनर्बांधणीची दिशा 

Download

 • भारतातील धार्मिक विविधता 

Download

 • भारताचा संस्कृतिक वारसा 

Download

 • सार्क स्थापनेनंतरची वाटचाल 

Download

 • वसाहतवाद व सार्क देश

 Download

 • सार्क देशांचा परिचय

 Download

 • आधुनिक भारतातील स्त्रीजीवन

 Download

 • मध्ययुगीन भारतातील स्त्रीजीवन

 Download

 • प्राचीन भारतातील स्त्रीजीवन

 Download

 • मध्ययुगीन भारत (1206 ते 1857)

 Download

 • मध्ययुगीन भारत (1206 ते 1857) (सलतनत ते विजयनगर)

 Download

 • प्राचीन भारत राजकीय स्थित्यंतरे

 Download

 • आधुनिक भारताचा इतिहास

 Download