CAPF Assistant Commandant exam 2018: Current Affairs Questions

नुकत्याच UPSC द्वारा घेण्यात आलेल्या CAPF Assistant Commandant Exam 2018 मध्ये चालू घडामोडिविषयक 15 प्रश्नांपैकी तब्बल 13 प्रश्न ‘सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी’ या पुस्तकातून आले होते.  लेखक:- बालाजी सुरणे, दिव्या महाले. मार्गदर्शक :- डॅा.अजित प्रकाश […]