सरपंचांच्या सक्षमीकरणासाठी पाच वर्षात विविध निर्णय

सरपंच-उपसरपंचाच्या मानधनात वाढ :- राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै […]

भारतीय राज्यघटना : कलमांची यादी 

कलम वैशिष्ट्ये कलम १ भारत आणि राज्यांचा संघ कलम २ नवीन राज्यांचा समावेश आणि नवीन राज्यनिर्मिती कलम ३ नवीन राज्यांची स्थापना, राज्यांच्या सीमा, क्षेत्रफळ व नावात बदल करण्यासंबंधी तरतुदी कलम ४ घटनेत कलम २ व […]

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

– पॅरिस तत्त्वांना अनुसरून हा कायदा करण्यात आला. – उद्देश – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग, मानवी हक्क न्यायालय ई. यांची स्थापना करणे. – अंमलबजावणी – २८ सप्टेंबर १९९३ प्रकरण १  […]

राज्यघटनेतील भाग (Parts)

भाग पहिला – संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र भाग दूसरा – नागरिकत्व भाग तिसरा – मूलभूत हक्क भाग चौथा – मार्गदर्शक तत्वे भाग चार ‘अ’ – मूलभूत कर्तव्ये भाग पाचवा – संघ भाग सहावा – राज्य […]