महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ (Short Notes-Part 1 )

१९४९ चा अधिनियम क्रमांक २५ एकूण कलमे १४९ एकूण अनुसूची तीन एकूण प्रकरणे अकरा पूर्वीचे नाव मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९ उद्देश : महाराष्ट्रात दारूबंदीच्या धोरणाचे प्रचालन करणे, ते अमलात आणणे व त्याची अमलबजावणी करणे. प्रकरण […]

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ Human Rights Act in Marathi :- भारतीय राज्यघटनेतील संपूर्ण कलमांची यादी pdf स्तुवरुपात हवी असेल तर खालील लिंकवर क्लिक करून केवळ ३० रुपयांमध्ये खरेदी करू शकता.. भारतीय राज्यघटना कलम pdf […]