भारत : स्थान व विस्तार

भारत अक्षवृत्तीयदृष्ट्या उत्तर गोलार्धात व रेखावृत्तीयदृष्ट्या पूर्व गोलार्धात आहे. अक्षवृत्तीय स्थान : ८० ४’ उत्तर ते ३७० ६’ उत्तर अक्षवृत्त रेखावृत्तीय स्थान : ६८०७’ पूर्व ते ९७० २५’ पूर्व रेखावूत्त   सर्वांत दक्षिणेकडील टोक : […]

महत्त्वाच्या उपाधी

मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया – अब्दुल कलाम रॉकेट मॅन ऑफ इंडिया – के सिवान मिसाईल वूमन ऑफ इंडिया – टेस्सी थॉमस सायक्लोन मॅन ऑफ इंडिया – मृत्युंजय महापात्रा वॉटर मॅन ऑफ इंडिया – राजेंद्र सिंह […]