मुलाखत मंत्रा: उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखातींचा अनुभव (भाग 2)

महाराष्ट्र वनसेवा परिक्षेमध्ये वन परिक्षेत्र अधिकारी पदावर निवड झालेले भाऊसाहेब रतन जवरे यांच्या मुलाखतीचा अनुभव. मुलाखत मंडळाच्या अध्यक्ष मुख्य वन संरक्षक अपराजित मॅडम या होत्या. प्रश्न – नाव सोडून ओळख करून द्या. उत्तर – मॅडम […]

मुलाखत मंत्रा : उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखतींचा अनुभव (भाग 1)

नाव :- प्रियंका माधव गाडीलकर पदनाम :- उपनिबंधक, सहकारी संस्था (गट अ) निवड झाल्याचे वर्ष : २०१३–१४ प्र.) थोडक्यात तुमची ओळख करून द्या. सर, मी प्रियंका माधव गाडीलकर. मूळ गाव- पारणेर, जि. अहमदनगर (ते मध्येच […]