CAPF Assistant Commandant exam 2018: Current Affairs Questions

नुकत्याच UPSC द्वारा घेण्यात आलेल्या CAPF Assistant Commandant Exam 2018 मध्ये चालू घडामोडिविषयक 15 प्रश्नांपैकी तब्बल 13 प्रश्न ‘सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी’ या पुस्तकातून आले होते. 

लेखक:- बालाजी सुरणे, दिव्या महाले.

मार्गदर्शक :- डॅा.अजित प्रकाश थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)

Buy online:- Buy Now
Contact :- 9423333181

UPSC CAPF Assistant Commandant exam 2018 Question paper 1 Download

UPSC CAPF Assistant Commandant exam 2018 Question paper 2 Download

2 thoughts on “CAPF Assistant Commandant exam 2018: Current Affairs Questions”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *