GSAT-29 मोहीम :-

» प्रक्षेपण दिनांक :- 14 नोव्हेंबर 2018 » प्रक्षेपण ठिकाण :- सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा » प्रक्षेपक यान :- GSLV MkIII-D2 » GSLV MkIII चे दुसरे विकासात्मक उड्डाण GSAT-29 बद्दल :- » इस्रोचा 33 […]