चालू घडामोडी : 12 ऑगस्ट 2018

राम सेवक शर्मा :- » भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणच्या (TRAI-Telecom Regulatory Authority of India) अध्यक्षपदी नेमणूक. » कार्यकाल – 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत » भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कायदा 1997 नुसार या प्राधिकरणाची स्थापना झाली. […]