मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३

– पॅरिस तत्त्वांना अनुसरून हा कायदा करण्यात आला. – उद्देश – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग, मानवी हक्क न्यायालय ई. यांची स्थापना करणे. – अंमलबजावणी – २८ सप्टेंबर १९९३ प्रकरण १  […]

भारतातील जिवावरण राखीव क्षेत्र (List of Biosphere Reserves in India)

  अ.क्र. जिवावरण राखीव स्थापना क्षेत्रफळ – कोर / बुफ्फर/संक्रमण (Km2मध्ये ) राज्य 1 निलगिरी 01.09.1986 5520 (कोर 1240 & बफर  4280) तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक 2 नंदा देवी 18.01.1988 5860.69 (कोर 712.12, बफर  5,148.570) & […]

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण

पार्श्वभूमी :- १९३८ साली राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या हाताखाली एक लोकसंख्याविषयक उपसमिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने १९४० साली राज्याने कुटुंब नियोजन व कल्याणकारी धोरणे यावर भर द्यावा, असा ठराव केला होता. कुटुंब नियोजनावर भर देणारा […]

भारताची जनगणना 2011

२०११ ची गणना सलग १५ वी आणि स्वातंत्र्‍यानंतरची सातवी. पहिली जनगणना १८७२ मध्ये लॉर्ड मेयोने केली. १८८१ पासून नियमितपणे जागणना. भोर समितीच्या सूचनेनुसार जनगणनेची संपूर्ण जबाबदारी केंद्राने घेतली. जनगणना कायदा १९४८. जनगणना आयुक्त गृहमंत्रालयाअंतर्गत जनगणनेचे […]

राज्यघटनेतील भाग (Parts)

भाग पहिला – संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र भाग दूसरा – नागरिकत्व भाग तिसरा – मूलभूत हक्क भाग चौथा – मार्गदर्शक तत्वे भाग चार ‘अ’ – मूलभूत कर्तव्ये भाग पाचवा – संघ भाग सहावा – राज्य […]