संस्था आणि संस्थापक

◆ १८२८:- राजाराम मोहन राय – ब्राह्मो समाज
◆ १८६५:- देवेंद्र नाथ टागोर – आदी ब्राह्मो समाज
◆ १८६५ :- केशवचंद्र सेन -भारतीय ब्राह्मो समाज
◆ १८६७ :- आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर – पार्थना समाज
◆ १८७२ :- आनंद मोहन बोस – सार्वजनिक समाज
◆ १८७३ :- महात्मा फुले – सत्यशोधक समाज
◆ १८७५ :- स्वामी दयानंद सरस्वती – आर्य समाज
◆ १८८० :- केशव चंद्र सेन – नावविधान समाज
◆ १८८९ :- पंडिता रमाबाई – आर्य महिला समाज
◆ १९०५ :- गोपाळ कृष्ण गोखले – भारत सेवक समाज
◆ १९११ :- शाहू महाराज – सत्यशोधक समाज कोल्हापूर
◆ १९१८ :- शाहू महाराज – आर्य समाज शाखा कोल्हापूर
◆ १९२३ :- विठ्ठल रामजी शिंदे – तरुण ब्राह्मो समाज
◆ १९५५ :- पंजाबराव देशमुख – भारत कृषक समाज

सोसायटी

● १७८४ :- विलियम जोन्स – बंगाल अशियाटिक सोसायटी
● १७८९ :- विलियम जोन्स – असियटीक सोसायटी
● १८२२ :- जगनाथ शंकर सेठ – बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल बुक सोसायटी
● १८३८ :- जगन्नाथ शंकर सेठ – ग्रँट मेडिकल कॉलेज
● १८५२ :- भाऊ दाजी लाड – ग्रँट मेडिकल सोसायटी
● १८६२ :- सर सय्यद अहमद खान – सायंन्तफिक सोसायटी
● १८६३ :- नवाब अब्दुल लतीफ – मोहमदम लिटररी
● १८६४ :- सर सय्यद अहमद खान – ट्र्न्स्लशन सोसायटी
● १८६५ :- दादाभाई नवरोजी – लंडन इडीयन सोसायटी
● १८७५ :- मँडम ब्लावाट्सक्यी कर्नल अल्कोटा – थेओसोफिकल सोसायटी
● १९०१ :- शाहू महाराज – मराठा एजुकेशन सोसायटी
● १९०५ :- श्यामजी क्रष्णा व्रमा -इंडियन होमरुल सोसायटी
● १९०६ :- शाहू महाराज – किंग एड्वर्ड मोहमदन एजुकेशन सोसायटी
● १९४५ :- बाबासाहेब आंबेडकर – पीपल्स एजुकेशन सोसायटी

Leave a Reply

Your email address will not be published.