शालेय पुस्तके

इयत्ता पाचवी
सामान्य विज्ञान
आपला स्वातंत्र्य लढा
भूगोल
गणित
इयत्ता सहावी
सामान्य विज्ञान
भूगोल
गणित
आपल्या स्थानिक शासन संस्था
प्राचीन भारताचा इतिहास
इयत्ता सातवी
सामान्य विज्ञान
भूगोल
गणित
आपले संविधान
मध्ययुगीन भारताचा इतिहास
इयत्ता आठवी
सामान्य विज्ञान
भूगोल
गणित
भारत आणि जग
आधुनिक भारताचा इतिहास
इयत्ता नववी
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
भूगोल
गणित भाग एक
गणित भाग दोन
इतिहास व राज्यशास्त्र

इयत्ता दहावी

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2 

भूगोल
गणित भाग एक
गणित भाग दोन
इतिहास व राज्यशास्त्र

 

महत्त्वाच्या टिप्स :-

1) बालभारतीने इयत्ता अकरावी व बारावीची पुस्तके ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली नाहीत. त्यामुळे ती शोधण्यात वेळ घालू नका ती तुम्हाला कोणत्याही वेबसाईट वर मिळणार नाहीत.

2) तुम्ही महाराष्ट्रातील कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असाल तर तुमच्या अभ्यासाची पहिली पायरी म्हणजे स्टेट बोर्डची पुस्तके होय. सुरूवातीला ही पुस्तके अभ्यासल्याशिवाय दुसरे कोणतेही संदर्भ ग्रंथ अभ्यासू नका.

3) मागील प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास असे आढळते की MPSC पूर्व परीक्षेतील 50% प्रश्न बालभारतीच्या पुस्तकावर आधारित असतात. त्यामुळे या पुस्तकांकडे दुर्लक्ष करू नका.

4) पहिल्या रीडिंगमध्येच नोट्स कडण्याच्या भानगडीत पडू नका. एकदा सर्व पुस्तके वाचून झाल्यास दुसर्‍या रीडिंगच्या वेळी शॉर्ट नोट्स काढा…