|| महाराष्ट्रातील अभयारण्ये ||

▪️नरनाळा – अकोला
▪️टिपेश्वर -यवतमाळ
▪️येडशी रामलिंग – उस्मानाबाद
▪️अनेर – धुळे, नंदुरबार
▪️अंधेरी – चंद्रपूर

▪️औट्रमघाट – जळगांव
▪️कर्नाळा – रायगड
▪️कळसूबाई – अहमदनगर
▪️काटेपूर्णा – अकोला
▪️किनवट – नांदेड,यवतमाळ

▪️कोयना – सातारा
▪️कोळकाज – अमरावती
▪️गौताळा औट्रमघाट – औरंगाबाद, जळगांव
▪️चांदोली – सांगली, कोल्हापूर
▪️चपराला – गडचिरोली

▪️जायकवाडी – औरंगाबाद
▪️ढाकणा कोळकाज – अमरावती
▪️ताडोबा – चंद्रपूर
▪️तानसा – ठाणे
▪️देऊळगांव रेहेकुरी – अहमदनगर

▪️नवेगांव – भंडारा
▪️नागझिरा – भंडारा
▪️नांदूर मध्यमेश्वर -नाशिक
▪️नानज – सोलापूर
▪️पेंच – नागपूर

▪️पैनगंगा – यवतमाळ, नांदेड
▪️फणसाड – रायगड
▪️बोर – वर्धा
▪️बोरीवली(संजय गांधी) – मुंबई
▪️भिमाशंकर – पुणे, ठाणे

▪️मालवण – सिंधुदुर्ग
▪️माळढोक – अहमदनगर, सोलापूर
▪️माहीम – मुंबई
▪️मुळा-मुठा – पुणे
▪️मेळघाट – अमरावती

▪️यावल – जळगांव
▪️राधानगरी – कोल्हापूर
▪️रेहेकुरी – अहमदनगर

▪️सागरेश्वर – सांगली

Leave a Reply

Your email address will not be published.