भारत : स्थान व विस्तार

 • भारत अक्षवृत्तीयदृष्ट्या उत्तर गोलार्धात व रेखावृत्तीयदृष्ट्या पूर्व गोलार्धात आहे.
 • अक्षवृत्तीय स्थान : ८ ४’ उत्तर ते ३७ ६’ उत्तर अक्षवृत्त
 • रेखावृत्तीय स्थान : ६८७’ पूर्व ते ९७ २५’ पूर्व रेखावूत्त  
 • सर्वांत दक्षिणेकडील टोक : इंदिरा पॉईंट (६ ४५’ उत्तर अक्षवृत्त)
 • पूर्व पश्चिम जास्तीत जास्त अंतर : २९३३ किमी
 • दक्षिण-उत्तर जास्तीत जास्त अंतर : ३२१४ किमी
 • क्षेत्रफळ : ३२,८७, २६३ चौरस किमी (जगात सातवा क्रमांक)
 • भूसीमा लांबी : १५२०० किमी
 • सागरी किनारा लांबी : ७,५१७ किमी
 • सर्वांत उत्तरेकडील स्थान : दफ्तार (जम्मू आणि काश्मीर)
 • सर्वांत दक्षिणेकडील स्थान : कन्याकुमारी/इंदिरा पॉईंट
 • सर्वांत पूर्वेकडील स्थान : किबिथू (अरुणाचल प्रदेश)
 • सर्वांत पश्चिमेकडील स्थान : घुअर मोटा (राजस्थान)
 • सर्वांत उंच स्थान : के २ (गॉडवीन ऑस्टिन) (८६११ मी) (काराकोरम रांग)
 • सर्वांत खोल बिंदू : कुट्टानाद (-२.२ मी) (केरळ)
 • सागरी सीमा : ६ देशांशी संलग्न
 • भू सीमा : ७ देशांशी संलग्न

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *