प्राणी व त्यांचे आयुष्यमान

प्राणी व त्यांचे आयुष्यमान

 • मलेशियन कासव – १५० ते १६० वर्षे
 • कासव – ८० वर्षे
 • हत्ती – ६० वर्षे
 • चिँपाझी – ५० ते ६० वर्षे
 • गरूड – ५५ वर्षे
 • घोडा – ५० वर्षे
 • गेँडा – ४१ वर्षे
 • पाणघोडा – ४० वर्षे
 • अस्वल – ३४ वर्षे
 • झेब्रा – २२ वर्षे
 • माकड – २० वर्षे
 • वाघ – २० वर्षे
 • मांजर – २२ वर्षे
 • कुञा – २० वर्षे
 • चिमणी – ७ वर्षे
 • गोल्डफिश – १० वर्षे
प्राणी व त्यांचे आयुष्यमान 
वन्य जीव एवं पारिस्थितिकी तन्त्र Wild Life And Ecosystem | Vivace Panorama
प्राणी व त्यांचे आयुष्यमान

Leave a Reply

Your email address will not be published.