जागतिक वारसा स्थळे…

जागतिक वारसा स्थान हे, ज्याला सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्ट्या प्रतिष्ठा व महत्त्व आहे असे युनेस्कोनेमान्यता दिलेले जगातील एखादे स्थान (वास्तू, ठिकाण, उद्यान, जंगल, सरोवर इत्यादी) असते. जगातील जागतिक वारसा स्थानांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी जागतिक वारसा स्थान समितीवर आहे. एकदा जागतिक वारसा स्थान म्हणून घोषित केले गेल्यानंतर त्या स्थानाच्या देखभालीसाठी व संरक्षणासाठी युनेस्कोकडून अनुदान दिले जाते.

सध्या जगभरातील 153 देशांमध्ये एकूण 936 जागतिक वारसा स्थाने अस्तित्वात असून त्यांपैकी 183 नैसर्गिक स्थळे, 725 सांस्कृतिक स्थळे व 28 मिश्र स्वरूपाची स्थळे आहेत. ही स्थाने खालील 5 भौगोलिक गटांमध्ये विभागली गेली आहेतः आफ्रिका, अरब देशआशियाओशनियायुरोपउत्तर अमेरिका, लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन बेटे.

इटलीमध्ये सर्वाधिक (47),तर भारतामध्ये 35 आहेत.

नैसर्गिक वारसा स्थळे (27)
वारसा स्थळ दर्जा प्राप्त वर्ष
आग्रा किल्ला 1983
अजंठा लेणी 1983
नालंदा महाविहार 2016
बौद्ध स्तूप सांची 1989
चाम्पानेरपावनगढ पुरातत्व पार्क 2004
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस 2004
गोव्यातील चर्च 1986
एलिफन्टा लेणी 1987
एल्लोरा लेणी 1983
फतेहपुर सिक्रि 1986
चोला मंदिर 1987
हंपी पर्वताचा गट 1986
महाबलीपूरम स्मारकांचा गट 1984
पट्टडकल स्मारकांचा गट 1987
राजस्थानातील पर्वतीय किल्ले 2013
हुमायूनची कबर 1993
खजुराहो शिल्पे 1986
महाबोधी विहारबोध गया 2002
भारतीय पर्वतीय रेल्वे 1999
कुतुब मिनार 1993
राणी की वावगुजरात 2014
लाल किल्ला 2007
भीमबेटका खडक प्रणाली 2003
सूर्य मंदिर 1984
ताज महाल 1983
capital complex, chandigarh 2016
जंतर  मंतरजयपूर 2010

#www.balajisurne.blogspot.in

नैसर्गिक वारसा स्थळे (7)
वारसा स्थळ दर्जा प्राप्त वर्ष
हिमालय राष्ट्रीय उद्यान  2014
काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान   1985
केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान  1985
मानस वन्यजीव उद्यान  1985
नंदा देवी आणि व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यान  1988
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान  1987
पश्चिम घाट 2012
मिश्र  वारसा स्थळे (1)
कांचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान  2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *