चालू घडामोडी टेस्ट 1

[WpProQuiz 4]

चालू घडामोडीवर आधारित अद्ययावत २० प्रश्नांचा या टेस्ट मध्ये समावेश आहे. सदर प्रश्नांचे विस्तृत विश्लेषण आमच्या सिम्प्लिफाइड चालू घडामोडी डायरी अंक १२ मध्ये देण्यात आले आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *