काही महत्त्वाची कलमे:-

 1. राष्ट्रपती – 52
 2. उपराष्ट्रपती- 63
 3. राज्यपाल -155
 4. पंतप्रधान – 74
 5. मुख्यमंत्री – 164
 6. विधानपरिषद – 169
 7. विधानसभा – 170
 8. संसद – 79
 9. राज्यसभा – 80
 10. लोकसभा – 81
 11. महालेखापरीक्षक :- 148
 12. महाधिवक्ता – 165
 13. महान्यायवादी – 75
 14. महाभियोग – 61
 15. केंद्रीय लोकसेवा आयोग  :- 315          
 16. निवडणुक आयोग – 324
 17. सर्वोच्च न्यायालय – 124
 18. उच्च न्यायालय  – 214
 19. जिल्हा न्यायालय  – 233
 20. राष्ट्रीय आणिबाणी – 352
  21.राष्ट्रपती राजवट  – 356
  22.आर्थिक आणिबाणी-360
 21. वित्त आयोग – 280
 22. घटना दुरुस्ती – 368
 23. ग्रामपंचायत – 40

Leave a Reply

Your email address will not be published.